tyc857.com:

指数宝 涨了指数就赚钱

指数基金准确跟踪指数,分享牛市成果。交易成本低,买卖更优惠。

“通过定期投资指数基金,一个什么都不懂的业余投资者往往能战胜大部分专业投资者。”

—巴菲特

天天基金网是东方财富全资子公司
证监会批准的首批独立基金销售机构

指数宝资产

0.00  

****  

热销指数宝基金

 

 

指数宝资产

 

****  

估算持仓盈亏

****

最受欢迎的指数基金

定投明星榜众人定投之选,时间换惊喜

 • 指数宝关联基金
 • 全部指数
按类型筛选: 全部 沪深指数 行业指数 全球指数
产品名称

净值

日增长率

近1周

近1月

近3月

近6月

今年来

近1年

近3年

近5年

跟踪误差

手续费

购买起点

操作

信诚中证TMT产业主题分级

165522

1.0000 (3.76%)

2020-02-25

9.81%

18.30%

38.71%

48.53%

28.11%

59.83%

24.35%

15.46%

0.16%

0.10%

100元

天弘创业板ETF联接基金C

001593

0.8932 (0.97%)

2020-02-25

5.03%

17.96%

35.56%

38.78%

25.94%

46.74%

16.67%

-

0.11%

0.00%

100元

易方达创业板ETF联接A

110026

2.3181 (0.94%)

2020-02-25

4.98%

17.16%

34.60%

38.20%

25.01%

45.60%

16.62%

7.00%

0.12%

0.12%

100元

国投瑞银中证创业指数分级

161223

1.5030 (1.83%)

2020-02-24

4.88%

12.00%

29.10%

36.95%

19.53%

44.98%

-13.38%

-

0.13%

0.05%

100元

鹏华新能源分级

160640

1.4250 (1.93%)

2020-02-25

3.56%

13.73%

35.20%

34.38%

22.32%

25.68%

5.63%

-

0.12%

0.12%

100元

鹏华深证民营ETF联接

206010

1.4845 (1.77%)

2020-02-25

5.98%

13.82%

26.36%

32.76%

17.85%

37.29%

21.54%

14.21%

0.12%

0.12%

100元

交银国证新能源指数分级

164905

1.1820 (1.90%)

2020-02-25

3.50%

11.30%

32.02%

30.73%

17.96%

17.50%

-4.40%

-

0.11%

0.12%

100元

创金合信中证1000指数增强A

003646

1.1553 (1.67%)

2020-02-24

6.51%

10.04%

23.39%

25.36%

13.59%

36.17%

15.75%

-

0.25%

0.15%

100元

创金合信中证1000指数增强C

003647

1.1463 (1.68%)

2020-02-24

6.50%

10.02%

23.32%

25.16%

13.55%

35.43%

14.88%

-

0.25%

0.00%

100元

创金合信中证500指数增强A

002311

1.1336 (0.97%)

2020-02-24

5.07%

8.67%

21.05%

24.67%

12.64%

31.57%

17.94%

-

0.24%

0.15%

100元

创金合信中证500指数增强C

002316

1.1360 (0.97%)

2020-02-24

5.07%

8.66%

21.02%

24.56%

12.62%

31.28%

18.26%

-

0.24%

0.00%

100元

交银中证海外中国互联网指数

164906

1.4030 (-2.37%)

2020-02-24

-4.23%

0.29%

10.21%

22.85%

3.70%

14.44%

34.26%

-

0.29%

0.12%

100元

信诚中证500指数分级

165511

1.2480 (0.48%)

2020-02-25

4.09%

9.63%

19.64%

22.40%

12.04%

23.00%

3.03%

27.21%

0.18%

0.12%

100元

鹏华环保分级

160634

0.8850 (0.45%)

2020-02-25

2.19%

8.72%

23.95%

22.36%

13.46%

15.84%

-14.00%

-

0.11%

0.12%

100元

易方达深证100ETF联接A

110019

1.4013 (0.81%)

2020-02-25

4.72%

8.93%

17.00%

22.28%

9.38%

31.29%

37.30%

42.28%

0.10%

0.12%

100元

广发深证100指数分级

162714

1.3407 (0.71%)

2020-02-24

3.67%

8.19%

16.57%

21.17%

8.63%

38.98%

41.86%

37.87%

0.13%

0.12%

10元

国泰纳斯达克100指数

160213

3.8910 (-3.88%)

2020-02-24

-5.07%

0.39%

9.59%

20.96%

4.63%

33.84%

71.96%

137.13%

0.17%

0.15%

100元

广发纳斯达克100指数A

270042

2.9749 (-1.67%)

2020-02-21

-1.43%

4.86%

13.38%

20.74%

8.26%

39.02%

77.61%

142.52%

0.17%

0.13%

100元

华泰柏瑞中证500ETF联接A

001214

0.6441 (1.34%)

2020-02-24

4.70%

9.04%

19.23%

20.51%

11.30%

26.10%

-0.57%

-

0.14%

0.10%

100元

华泰柏瑞中证500ETF联接C

006087

0.6488 (1.33%)

2020-02-24

4.70%

9.02%

19.16%

20.35%

11.25%

26.97%

-

-

0.14%

0.00%

100元

建信深证100指数增强

530018

1.9632 (0.81%)

2020-02-25

4.47%

8.39%

15.55%

19.99%

8.27%

27.49%

35.89%

54.52%

0.19%

0.15%

100元

华夏中证500ETF联接A

001052

0.6490 (0.46%)

2020-02-25

4.01%

8.89%

19.08%

19.52%

11.13%

17.79%

-4.70%

-

0.12%

0.12%

100元

南方中证500ETF联接A

160119

1.4897 (1.33%)

2020-02-24

4.64%

8.48%

18.73%

19.17%

10.63%

22.76%

-5.69%

7.26%

0.09%

0.12%

10元

国联安中证医药100A

000059

1.0748 (1.14%)

2020-02-24

0.53%

6.02%

13.59%

17.48%

12.70%

35.69%

6.95%

25.50%

0.14%

0.12%

100元

广发中证全指可选消费联接A

001133

0.7833 (0.24%)

2020-02-24

3.53%

5.16%

13.97%

16.42%

5.31%

21.14%

-5.64%

-

0.17%

0.12%

100元

建信中证500指数增强A

000478

2.2288 (0.27%)

2020-02-25

3.65%

6.75%

15.08%

16.02%

8.15%

16.19%

-6.36%

40.24%

0.20%

0.15%

100元

申万菱信中证军工指数分级

163115

1.2091 (0.09%)

2020-02-25

3.06%

13.62%

23.45%

15.89%

18.02%

18.19%

-16.23%

-12.00%

0.15%

0.10%

100元

前海开源中证军工指数A

000596

1.4240 (0.07%)

2020-02-25

3.11%

12.30%

21.81%

15.87%

16.72%

18.27%

-15.49%

-13.22%

0.24%

0.12%

100元

鹏华中证医药卫生(LOF)

160635

1.1690 (0.95%)

2020-02-25

1.21%

6.56%

11.65%

15.29%

11.02%

25.29%

16.43%

-

0.11%

0.12%

100元

银河定投宝腾讯济安指数

519677

1.7310 (-0.35%)

2020-02-25

1.94%

5.29%

13.06%

14.86%

6.46%

14.41%

-2.26%

17.12%

0.21%

0.00%

100元

广发养老指数A

000968

1.0790 (0.66%)

2020-02-24

2.89%

6.76%

12.89%

14.00%

7.55%

21.26%

7.96%

7.90%

0.14%

0.12%

100元

国投瑞银中证资源指数

161217

0.6890 (-1.01%)

2020-02-24

-1.57%

2.84%

12.58%

13.32%

0.73%

12.22%

0.73%

2.84%

0.15%

0.12%

100元

博时标普500ETF联接A

050025

2.6376 (-0.78%)

2020-02-21

-0.76%

2.76%

7.15%

13.17%

3.83%

24.74%

42.92%

81.72%

0.17%

0.12%

100元

创金合信沪深300指数增强A

002310

1.2037 (-0.45%)

2020-02-24

1.62%

4.16%

9.22%

11.60%

2.60%

28.72%

36.63%

-

0.18%

0.15%

100元

创金合信沪深300指数增强C

002315

1.2044 (-0.45%)

2020-02-24

1.62%

4.16%

9.18%

11.45%

2.58%

28.41%

36.72%

-

0.18%

0.00%

100元

前海开源沪深300指数

000656

1.3330 (-0.22%)

2020-02-25

1.52%

3.55%

8.01%

10.89%

2.09%

18.18%

29.09%

24.91%

0.17%

0.12%

100元

国投瑞银中证消费服务指数

161213

1.8150 (-0.27%)

2020-02-24

1.45%

5.22%

7.33%

10.00%

4.07%

30.86%

31.43%

46.37%

0.11%

0.12%

100元

交银深证300价值ETF联接

519706

1.9130 (-0.47%)

2020-02-25

1.27%

2.35%

7.41%

9.82%

-0.47%

19.49%

33.03%

45.36%

0.13%

0.15%

100元

中海上证50指数增强

399001

1.3840 (-0.07%)

2020-02-25

3.44%

3.67%

10.01%

9.15%

-0.36%

14.98%

49.43%

50.18%

0.53%

0.12%

100元

天弘中证证券保险A

001552

0.9593 (0.51%)

2020-02-25

5.44%

5.31%

12.28%

7.69%

0.92%

6.68%

27.13%

-

0.19%

0.10%

100元

兴全沪深300指数(LOF)A

163407

2.1463 (-0.31%)

2020-02-24

1.21%

3.35%

6.94%

7.67%

0.94%

23.94%

46.69%

73.16%

0.24%

0.12%

10元

博时沪深300指数A

050002

1.5621 (-0.39%)

2020-02-24

1.32%

2.86%

6.82%

7.65%

0.95%

19.72%

27.65%

52.92%

0.12%

0.15%

100元

广发美国房地产指数

000179

1.2980 (0.70%)

2020-02-21

0.85%

5.36%

6.40%

7.61%

6.32%

19.18%

22.81%

44.48%

-

0.13%

100元

华夏沪深300ETF联接A

000051

1.3780 (-0.22%)

2020-02-25

1.55%

2.91%

6.00%

7.57%

0.73%

11.85%

24.03%

31.61%

0.08%

0.12%

100元

景顺长城沪深300指数增强

000311

2.2270 (-0.49%)

2020-02-25

1.78%

2.53%

6.81%

7.07%

1.97%

14.44%

31.85%

67.19%

0.20%

0.12%

100元

华泰柏瑞沪深300ETF联接A

460300

1.1329 (-0.40%)

2020-02-24

1.23%

2.06%

5.83%

6.66%

-0.09%

17.59%

21.44%

28.75%

0.10%

0.10%

10元

华泰柏瑞沪深300ETF联接C

006131

1.1285 (-0.40%)

2020-02-24

1.23%

2.04%

5.74%

6.46%

-0.13%

17.19%

-

-

0.10%

0.00%

100元

海富通中证100指数

162307

1.2410 (-0.56%)

2020-02-25

0.57%

1.55%

3.50%

5.80%

-1.19%

17.89%

44.83%

49.64%

0.24%

0.12%

100元

长盛中证100指数

519100

1.3609 (-0.51%)

2020-02-25

0.81%

1.12%

2.59%

4.40%

-1.78%

10.99%

34.93%

42.98%

0.10%

0.15%

100元

汇丰晋信恒生龙头指数A

540012

1.5502 (-0.57%)

2020-02-25

0.39%

0.68%

1.15%

4.04%

-2.56%

13.68%

47.86%

68.06%

0.12%

0.12%

100元

华夏亚债中国指数A

001021

1.2950 (0.00%)

2020-02-25

0.23%

1.17%

3.11%

3.27%

2.21%

5.54%

14.60%

21.48%

-

0.08%

100元

华夏亚债中国指数C

001023

1.2520 (0.00%)

2020-02-25

0.24%

1.13%

2.96%

2.96%

2.12%

5.03%

13.20%

19.24%

-

0.00%

100元

国投沪深300金融地产联接

161211

1.7321 (-1.09%)

2020-02-24

0.08%

0.24%

2.38%

2.87%

-3.72%

12.53%

28.66%

30.13%

0.13%

0.12%

100元

银华恒生国企指数分级

161831

0.9618 (0.08%)

2020-02-25

-1.80%

-1.98%

-1.02%

2.57%

-4.67%

-3.46%

7.76%

-3.74%

0.19%

0.12%

100元

天弘中证食品饮料指数C

001632

1.7886 (-0.61%)

2020-02-25

1.94%

1.02%

-0.07%

1.17%

-2.48%

32.00%

64.20%

-

0.14%

0.00%

100元

交银中证环境治理(LOF)

164908

0.5230 (-1.51%)

2020-02-25

0.00%

2.15%

6.09%

0.77%

2.55%

-7.60%

-47.23%

-

0.16%

0.12%

100元

交银上证180公司治理联接

519686

1.3110 (-0.76%)

2020-02-25

-0.30%

-0.30%

0.54%

0.77%

-3.32%

1.86%

14.90%

16.64%

0.10%

0.15%

100元

国泰上证180金融ETF联接

020021

1.1716 (-0.56%)

2020-02-25

0.59%

-1.36%

-0.46%

-0.43%

-5.30%

-0.58%

21.48%

22.98%

0.10%

0.12%

10元

华安标普全球石油指数

160416

0.9220 (-3.76%)

2020-02-24

-4.26%

-7.98%

-8.62%

-1.07%

-11.35%

-8.62%

-4.36%

-4.55%

-

0.12%

100元

鹏华钢铁分级

502023

1.0670 (-1.11%)

2020-02-25

-0.74%

-1.83%

-6.18%

-2.79%

-6.70%

-16.49%

-28.03%

-

0.18%

0.12%

100元

最近浏览: 暂无
市场分类: 全部 沪深指数 行业指数 全球指数
阶段涨幅: 日涨幅 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年

指数宝常见问题

 • 什么是指数宝?
  答: 指数宝,顾名思义背后绑定的是指数型基金,它是天天基金网继活期宝、定期宝后,“宝宝系”的第三只理财产品。买入指数宝,即投资指数型基金。指数宝推出之际,囊括了多只优选指数型基金。
 • 指数宝内包括哪些指数?
  答: 指数宝目前包含了三大指数:沪深指数、行业指数和全球指数。可以根据指数本身特点选择相应的指数宝进行投资。
 • 指数宝是帮我配置好的基金吗?
  答: 购买指数宝可以对应选择一款或几款指数型基金,需要根据自身风险承受能力以及预期回报率来自行进行配置。
 • 活期宝可以转成指数宝吗?
  答: 指数宝内大部分产品(除全球指数外)支持使用活期宝余额进行购买。后续调整以页面为准。
 • 指数宝估算浮动收益是什么?
  答: 指数宝估算浮动收益是当前指数宝当前总市值加上期间投资所得减去期间总投资成本之差。估算浮动收益结果数据仅供参考。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

申博管理网登入

老虎机支付宝充值 菲律宾太阳娱乐登入网址 申博亚洲开户登入 菲律宾太阳城申博管理网登入 申博现金投注登入 菲律宾太阳网城上娱乐
申博怎么玩不了 菲律宾申博在线游戏下载 菲律宾申博游戏登入 申博138开户登入 菲律宾娱乐在线官方网 菲律宾太阳城申博管理网
菲律宾申博官网免费开户 138体育娱乐投注登入 www.811msc.com 申博网上娱乐登入 www.sun838.com www.66psb.com
www.7788msc.com 菲律宾申博在线网上 太阳城注册开户 申博现金网 太阳城在线注册登入 申博账号登入
百度